top of page

September Reflection 

Niemand wil leven of in de buurt zijn van een aanhankelijk persoon.  Een persoon die niet weet wat hij of zij wil, welk doel hij moet bereiken, wat hij moet doen, enzovoort.  We willen zoveel mogelijk afstand nemen van zo'n persoon, omdat hij of zij, als een bloedzuiger, onze resterende energie en emotionele bronnen wegzuigt en ons ontdoet.

 

" Laat uw 'Ja' 'Ja' betekenen, en uw 'Nee' betekent 'Nee'.  Nog meer is van de boze " (Mt. 5:37).   We maken onze eigen realiteit.  In het leven moeten we heel creatief zijn.  We moeten leren leven met onszelf en later met anderen.  We kunnen niet voor altijd afhankelijke kinderen zijn die vasthouden aan de broek van onze vaders of de rokken van onze moeders en verzorgers.  Op een gegeven moment moeten we leren loslaten en het leven recht onder ogen zien door volledige verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf en voor de gevolgen van onze acties.

 

Elke dag is uniek en heeft even unieke lessen te bieden.  Face them dapper en loop niet weg voor de problemen van de dag.  Je kunt je niet voor hen verbergen.  Elke dag biedt nieuwe uitdagingen die ons voortdurend en herhaaldelijk zullen benaderen totdat we leren hoe we juist en correct kunnen kiezen.  Zelfs dan komt er binnen zeer korte tijd nog een langs om te testen en ons te helpen onze lessen goed te leren. 

Reflectie over Onze-Lieve-Vrouw

Het is duidelijk dat men niet kan houden van een persoon die men beledigt.  Tot haar toegewijde kinderen kan Onze Lieve Vrouw dezelfde woorden van Jezus richten: "Blijf in mijn liefde... Jullie zijn mijn vrienden, als jullie dat doen de dingen die ik beveel u" (Joh. 15: 9, 14).  

 

Wat beveelt Onze Lieve Vrouw van us om te doen?  Tijdens het bruiloftsfeest van Kana zei ze tegen de obers: "Wat Hij u ook zal zeggen, doe dat" (Joh. 2:5).  Wees trouw aan Jezus en voer in alles Zijn wil uit. Dit is wat Maria vraagt.  Sin is precies het tegenovergestelde omdat het altijd opstandig is en wordt gevoed door egoïsme en trots.  Nu heeft Jezus gezegd: "Wie niet met mij is, is tegen mij" (Mt 12:30).  Door zonde worden we de vijanden van Jezus.  Hoe zou het dan mogelijk zijn om Onze Lieve Vrouw lief te hebben als iemand de vijand van Jezus is?  

 

Paus St. Pius X adviseert ons: "Iedereen moet ervan worden overtuigd dat als de toewijding die we beweren te hebben voor de Heilige Maagd, ons niet weerhoudt van zonde en ons niet de vastberadenheid geeft om een beter leven te leiden leven, het is een kunstmatige, valse toewijding, omdat het zijn natuurlijke vrucht mist."

 

'Wie heeft ware toewijding aan Maria?'  asked St. Leonard van Port Maurice.  Hij antwoordde: "Hij die een vijand van de zonde is."

   Reflection door Pater Pio

 Bid, hoop en maak je geen zorgen. Zorgen zijn nutteloos.

God is genadig en zal uw gebed horen.

Gebed is het beste wapen dat we hebben;

het is de sleutel tot Gods hart.

Je moet niet alleen met je lippen tot Jezus spreken

maar met je hart.

In feite bij bepaalde gelegenheden 

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_      je moet alleen met je hart tot Hem spreken.     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf31945-bad5cf3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf3194 -136bad5cf58d_      cc3_cc781905-53b-3194-badge -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5894-5 _cc3194-0 136bad5cf58d_    

bottom of page