top of page

MODLITWY

   Nabożeństwo rzymskokatolickie jest darem (całkowitym lub częściowym) z samego siebie lub z działań dla Boga.  Jest to chęć i pragnienie poświęcenia się Bogu; albo pod względem modlitw, albo pod względem zbioru pobożnych aktów, takich jak adoracja Boga, cześć świętych lub Najświętsza Maryja Panna.

   Nabożeństwa rzymskokatolickie są „zewnętrznymi praktykami pobożności” , które nie są częścią oficjalnej liturgii Kościoła katolickiego, ale są częścią popularnych praktyk duchowych katolików.

   Nabożeństwa katolickie nie stają się częścią kultu liturgicznego, nawet jeśli są wykonywane w Kościele katolickim, w grupie lub w obecności księdza._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Kongregacja Kultu Bożego w Watykanie publikuje Dyrektorium o nabożeństwach i praktykach pobożnych. >  

blessed-mother-holding-jesus-in-the-eucharist-devotion-page-pamphlets-to-inspire
infant-of-prague-devotion-page-pamphlets-to-inspire
bottom of page