top of page

Modlitwy kwietniowe

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-378_-136cf_3605 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-336bad-1bb31905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-336194- bb3

 

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d. aż do

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5bad19 w dniu wczorajszym _053b_cc78 w niedzielę Trinity

V. Raduj się, Królowo nieba, alleluja!

R. Za Tego, którego miałeś nosić, Alleluja,

 

V. Jak obiecał, zmartwychwstał Alleluja.

W. Wylej za nas swoją modlitwę, alleluja.

 

V. Raduj się i wesel, Dziewico Maryjo, alleluja.

R. Albowiem Pan rzeczywiście zmartwychwstał, alleluja.

 

Daj nam się pomodlić.

 

O Boże, który przez zmartwychwstanie Twego Syna

nasz Pan Jezus Chrystus raczył raczyć radością

Do świata; daj, błagamy Cię,

że przez swoją Matkę, Dziewicę Maryję,

możemy uzyskać radości życia wiecznego.  

Przez tego samego Chrystusa, naszego Pana.

 

R. Amen. 

Modlitwa konsekracyjna do

Matki Bożej Eucharystii

po Komunii

 

Maryja jest nazywana Matką Bożą Eucharystii, ponieważ bez Niej nie byłoby fizycznego Ciała Jezusa obecnego w Eucharystii.

(Zob. Ew. Jana 6:51)

Najmilsza Matko,

poświęcamy Ci nasze ciała,

które właśnie zostały uhonorowane i uświęcone

przez obecność Twojego Boskiego Syna,

nasze dusze, które z nim rozmawiały,

i nasze serca, które Go kochały.

 

O najdroższa Matko,  

niech słowa, które wypowiedzieliśmy,

bądź mu przychylny za Twoim wstawiennictwem.  

Powiedz mu, co powinniśmy byli powiedzieć

ale nie byli w stanie wyrazić.  

Kochajcie Go i błagajcie o nas, wasze biedne dzieci.

 

Przyjmij nas i zachowaj w swoim sercu.  

Ogrzej nas, chroń nas i prowadź nas w tym dniu,

abyśmy wiernie służyli Twojemu Boskiemu Synowi,

i proszę Go we wszystkich naszych myślach, pragnieniach i działaniach.  

Amen.

bottom of page