top of page

   Doktryna i oddanie Mariana

Kościół rzymskokatolicki posiada wiele nauk związanych z Najświętszą Maryją Panną.  Cztery z tych konkretnych doktryn zostały podniesione do poziomu dogmatu, co oznacza w kategoriach technicznych, że muszą być uważane przez wiernych za niezbędne do uczestnictwa jako katolicy rzymscy.

 

Cztery dogmaty maryjne, które zostały zdefiniowane przez Magisterium na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa, wykorzystując zarówno Pismo Święte, jak i Tradycję Świętą, dwa elementy jednego źródła Objawienia, jako dowód tych proklamacji, są następujące:

 

Maryja Matka Boża 

Wieczne Dziewictwo Maryi 

Niepokalane Poczęcie

Wniebowzięcie Maryi do nieba

 

A Mariańskie nabożeństwo in  Chrześcijaństwo _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 lub jeden cf58d the  Najświętszej Maryi Panny , tj. chęć i pragnienie oddania się Jej lub oddania jej czci, czy to w formie modlitwy, czy w formie zestawu pobożnych uczynków.  Takim modlitwom lub aktom mogą towarzyszyć konkretne prośby o Maryję wstawiennictwo _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad_cf58d_to_cc781905-5cded _cc781905-5cde

 

Istnieje wiele nabożeństw maryjnych, począwszy od wielodniowych modlitw, takich jak Catholic  Novenas i czynności, które nie obejmują modlitw, takich jak noszenie_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ szkaplerze  lub utrzymanie a  Mary Garden .

 

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny nie oznacza jednak kultu, który jest zarezerwowany tylko dla Boga.  Catholicy postrzegają Maryję jako podporządkowaną Chrystusowi, ale wyjątkowo, ponieważ jest postrzegana ponad wszystkie inne stworzenia.

 

W 787   Drugi Sobór Nicejski  potwierdził trzypoziomową hierarchię latrii, hiperdulii i

dulia  to odnosi się do Boga, Dziewicy Maryi, a następnie do innych  świętych .

Kliknij poniższy rozdział, aby wyświetlić 

blessed-mother-pamphlets-to-inspire
bottom of page