top of page

Comiesięczna modlitwa

Czym jest modlitwa?

„Modlitwa jest wzniesieniem umysłu i serca do Boga

lub proszenie Boga o dobre rzeczy”

(św. Jan Damasceński, KKK 2559).

 

Bóg zaprasza nas do relacji z Nim, która jest zarówno

osobiste i wspólnotowe.  On mówi do nas przez Swojego Syna,

Jezus Chrystus,   Słowo, które stało się ciałem.  

 

Modlitwa jest naszą odpowiedzią Bogu, który już przemawia,

albo jeszcze lepiej, objawiając się nam.  

Dlatego modlitwa nie jest tylko wymianą słów,

ale angażuje całą osobę w związek

z Bogiem Ojcem,

przez Syna,

i w Duchu Świętym.  

bottom of page