top of page

Modlitwa wrześniowa

    Siedem boleści Najświętszej Maryi Panny

   I.   Proroctwo Symeona

  II.   Ucieczka do Egiptu

 III.   Utrata Dzieciątka Jezus w Świątyni

​ IV.   Maryja spotyka Jezusa w drodze na Kalwarię

  V.   Jezus umiera na krzyżu

 VI.   Maryja przyjmuje ciało Jezusa w swoje ramiona

VII.   Ciało Jezusa złożone w grobie 

    Matka Bolesna

Ojciec,

 

Jak Twój Syn zmartwychwstał na krzyżu,

Jego Matka Maryja stała przy Nim,

dzieląc Jego cierpienie.

Niech ona, która jest również naszą

​duchowa Matka i Patronka w Niebie,

pomóż nam odnaleźć nową siłę

pod krzyżem Jezusa Chrystusa

i tak przyjdź, aby mieć udział w Jego powstaniu do nowego życia,

gdzie mieszka i panuje

z Tobą i Duchem Świętym,

jeden Bóg na wieki wieków.

 

Amen.  

Modlitwa do Świętego Ojca Pio

O Jezu pełen łaski i miłości, ofiaro grzeszników,

tak pobudzony Twoją miłością do nas, że chciałeś umrzeć na krzyżu, 

Pokornie błagam Cię, abyś wysławiał w niebie i na ziemi,

sługa Boży Ojciec Pio z Pietrelciny,

który wielkodusznie uczestniczył w Twoich cierpieniach,

który tak bardzo Cię kochał i tak wiernie pracował,

na chwałę Twojego Ojca Niebieskiego i dla dobra dusz.

Z ufnością błagam Cię o udzielenie mi przez jego

wstawiennictwo, łaska (wymień tutaj swoją prośbę)

czego gorąco pragnę.  

Amen

 

Proszę odmówić Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

 

bottom of page