top of page
Oświadczenie o ochronie prywatności — strona 1

1. Przeczytaj uważnie!

Niniejsza www.pamphletstoinspire.com  Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób my (Pamphlets To Inspire) gromadzimy i wykorzystujemy informacje dotyczące każdego z naszych niezarejestrowanych i zarejestrowanych użytkowników, w tym użytkowników korzystających z usług płatnych (każdy „Odwiedzający” lub „Użytkownik” (odpowiednio) lub „Ty”), w związku z dostępem i korzystaniem ze strony internetowej Pamphlets To Inspire, aplikacji internetowych („Aplikacje Wix”), aplikacji mobilnych („Aplikacje mobilne ”) oraz powiązane usługi (łącznie „Usługi”).

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest jasne wyjaśnienie, kiedy, dlaczego i w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także wyjaśnienie Twoich ustawowych praw.  Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu unieważnienia warunków jakiejkolwiek umowy, którą masz z nami, ani żadnych praw, które możesz mieć na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Przeczytaj tę politykę i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki w odniesieniu do Twoich danych osobowych, zanim uzyskasz dostęp do naszych Usług lub skorzystasz z nich.  Jeśli przeczytałeś i w pełni rozumiesz niniejszą Politykę prywatności i wysłałeś e-mail sprzeciwił się naszym praktykom, musisz natychmiast opuścić tę witrynę, aplikację lub usługę i uniknąć lub zaprzestać korzystania z którąkolwiek z naszych Usług.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki, prosimy o kontakt pod adresem privacy 

@ stpio850@gmail.com

#To takie proste

Niniejsza polityka opisuje nasze praktyki dotyczące prywatności – jakie informacje zbieramy o naszych gościach i użytkownikach, w jaki sposób je zbieramy, co z nimi robimy, jak je chronimy oraz Twoje prawa dotyczące Twoich informacji.

 

Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności.

2. Jakie informacje zbieramy?

Pamphlets to Inspire nie zbiera żadnych informacji o odwiedzających lub użytkownikach witryny.

Polityka Wix:

2.1. Informacje o odwiedzających i użytkownikach


Zbieramy dwa rodzaje informacji dotyczących naszych Odwiedzających i Użytkowników:

Niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania informacje dotyczące Odwiedzającego lub niezidentyfikowanego Użytkownika, które mogą zostać nam udostępnione lub gromadzone automatycznie w wyniku korzystania przez niego z Usług („Dane nieosobowe”). Takie Dane Nieosobowe nie pozwalają nam zidentyfikować Odwiedzającego lub Użytkownika, od którego zostały zebrane. Gromadzone przez nas Dane nieosobowe składają się głównie z technicznych i zagregowanych informacji o użytkowaniu, takich jak przeglądanie przez Odwiedzających i Użytkowników oraz aktywność „strumienia kliknięć” w Usługach, mapy cieplne sesji i przewijanie, nieidentyfikujące informacje dotyczące Odwiedzającego lub Użytkownika urządzenie, system operacyjny, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu, ustawienia języka i klawiatury, dostawca usług internetowych, strony odsyłające/wyjścia, znaczniki daty/godziny itp.

Informacje umożliwiające indywidualną identyfikację, a mianowicie informacje, które identyfikują osobę lub mogą przy uzasadnionych staraniach spowodować identyfikację osoby lub mogą mieć charakter prywatny lub wrażliwy („Dane osobowe”). Gromadzone przez nas Dane Osobowe składają się głównie z danych kontaktowych (np. adres e-mail lub numer telefonu), danych rozliczeniowych (imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, metoda płatności i szczegóły transakcji), które są zbierane wyłącznie od Użytkowników korzystających z Płatnych Usług, szczegóły dotyczące sesji przeglądania lub użytkowania (adres IP, geolokalizacja i/lub unikalny identyfikator urządzenia), szczegóły dotyczące połączonych kont osób trzecich (takie jak adres e-mail lub nazwa użytkownika połączonego konta PayPal, Google lub Facebook), zeskanowane dokumenty tożsamości przekazane nam (takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub oficjalne dokumenty rejestracyjne firmy), korespondencja (w tym ta przekazywana za pośrednictwem naszych Usług lub przesyłana do nich) oraz wszelkie inne Dane osobowe dostarczone nam przez Odwiedzających i/lub Użytkowników za pośrednictwem ich dostęp do Usług i/lub korzystanie z nich. W celu uniknięcia wątpliwości wszelkie Informacje nieosobowe, które są połączone lub powiązane z Danymi osobowymi (na przykład w celu ulepszenia oferowanych przez nas Usług) są przez nas traktowane i traktowane jako Dane osobowe, o ile takie połączenie lub powiązanie istnieje .

#To takie proste

Gromadzimy dwa rodzaje informacji: Dane osobowe (które mogą służyć do jednoznacznej identyfikacji osoby) oraz Dane nieosobowe (które nie umożliwiają identyfikacji).

Zbieramy takie informacje dotyczące naszych użytkowników i odwiedzających, użytkowników naszych użytkowników, kandydatów do pracy i wszystkich innych osób, które mogą nam je przekazać.

2.2. Użytkownicy informacji o użytkownikach


Możemy również zbierać podobne informacje dotyczące odwiedzających i użytkowników witryn lub usług naszych Użytkowników („Użytkownicy Użytkowników”) wyłącznie w imieniu naszych Użytkowników (jak opisano dalej w punkcie ‎6 poniżej).

3. Jak zbieramy takie informacje?

Pamphlets To Inspire nie zbiera żadnych informacji o użytkownikach ani odwiedzających.

Polityka Wix:

Stosujemy dwie główne metody:

Zbieramy informacje podczas korzystania z Usług. Podczas odwiedzania lub korzystania z naszych Usług, w tym podczas przeglądania Witryny lub dowolnej Witryny Użytkownika, rejestruje Konto Użytkownika, edytuje Witrynę Użytkownika i przesyła informacje i treści oraz/lub pobiera i korzysta z jakichkolwiek broszur, aby zainspirować aplikacje i/lub aplikacje mobilne , jesteśmy tego świadomi i zwykle gromadzimy, zbieramy i rejestrujemy takie zastosowania, sesje i powiązane informacje, niezależnie lub za pomocą usług stron trzecich, jak wyszczególniono w sekcji 8 poniżej, w tym za pomocą plików „cookies” i inne technologie śledzenia, jak szczegółowo opisano w sekcji 9 poniżej.

Zbieramy informacje, które podajesz nam dobrowolnie. Na przykład zbieramy Dane osobowe, które nam przekazujesz, rejestrując się w naszych Usługach; gdy logujesz się do naszych Usług za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak Facebook lub Google; kiedy dokonujesz zakupów i/lub rejestrujesz nazwy domen; gdy przesyłasz lub przesyłasz takie Dane osobowe podczas korzystania z naszych Usług; i/lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pomocą dowolnego kanału komunikacji (np.   emails). 

Zbieramy również informacje ze źródeł zewnętrznych, jak opisano w sekcji 8 poniżej.

#To takie proste

Gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych usług – możesz również przekazywać nam określone informacje (automatycznie w trakcie korzystania z Usługi lub przesyłając je ręcznie).

4. Dlaczego zbieramy takie informacje?

Pamphlets To Inspire nie gromadzi żadnych danych o użytkownikach ani odwiedzających.

Polityka Wix:

Zbieramy takie dane nieosobowe i osobowe w następujących celach:

Aby zapewnić i obsługiwać Usługi;

Dalsze rozwijanie, dostosowywanie i ulepszanie naszych Usług w oparciu o wspólne lub osobiste preferencje, doświadczenia i trudności Odwiedzających i Użytkowników;

Aby zapewnić naszym Użytkownikom bieżącą pomoc i wsparcie techniczne;

Aby móc kontaktować się z naszymi Odwiedzającymi i Użytkownikami za pomocą ogólnych lub spersonalizowanych powiadomień dotyczących usług i wiadomości promocyjnych (jak szczegółowo opisano w sekcji 10 poniżej);

Aby ułatwić, sponsorować i oferować określone konkursy, wydarzenia i promocje, określać uprawnienia uczestników, monitorować wyniki, kontaktować się ze zwycięzcami oraz przyznawać nagrody i korzyści;

Aby tworzyć zagregowane dane statystyczne i inne zagregowane i/lub wywnioskowane Informacje nieosobowe, które my lub nasi partnerzy biznesowi możemy wykorzystać do świadczenia i ulepszania naszych odpowiednich usług;

Aby zwiększyć bezpieczeństwo danych i możliwości zapobiegania oszustwom;

Rozważenie kandydatury Wnioskodawców do pracy w Wix (jak szczegółowo opisano w sekcji ‎7 poniżej); oraz

Aby przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Będziemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe wyłącznie do celów określonych w Sekcji 4, jeśli mamy pewność, że:

wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków w celu zawarcia umowy z Tobą (np. aby zapewnić Ci narzędzie do tworzenia witryn internetowych, zapewnić Ci naszą pomoc dla klienta i wsparcie techniczne), lub

wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do spełnienia odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, które mamy, lub

wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wspierania uzasadnionych interesów, które mamy jako firma (na przykład w celu utrzymania i ulepszania naszych Usług poprzez identyfikowanie trendów użytkowników i skuteczności kampanii Wix oraz identyfikowanie problemów technicznych), pod warunkiem, że jest to w ogóle prowadzone razy w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twoich praw do prywatności.

Nasze Usługi nie są dozwolone dla dzieci poniżej 18 roku życia.  Nikt poniżej 18 roku życia nie powinien przekazywać nam żadnych Danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług.   Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Rodzice i opiekunowie powinni przez cały czas nadzorować działania swoich dzieci.

#To takie proste

Zbieramy i wykorzystujemy informacje, aby świadczyć nasze usługi i czynić je lepszymi i bezpieczniejszymi.

Gromadzimy i wykorzystujemy również informacje w celu skontaktowania się z naszymi gośćmi, użytkownikami i kandydatami do pracy oraz w celu przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

 

5. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Pamphlets To Inspire nie przechowuje żadnych informacji o użytkownikach ani odwiedzających.

Polityka Wix:

Nasza firma jest hostowana na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi. Twoje dane mogą być przechowywane za pośrednictwem magazynu danych Wix.com, baz danych i ogólnych aplikacji Wix.com. Przechowują Twoje dane na bezpiecznych serwerach za zaporą sieciową. 

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o kartach kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług.

#To takie proste

Możemy przechowywać i przetwarzać Dane osobowe w USA, Europie, Izraelu lub innych jurysdykcjach, samodzielnie lub z pomocą naszych podmiotów stowarzyszonych i usługodawców.ֿ

Dostawcy przechowywania danych Wix są zobowiązani umownie do ochrony i zabezpieczenia Twoich danych.

Wix przestrzega między innymi zasad Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w celu dalszej ochrony i zwiększenia prywatności naszych użytkowników.

#To takie proste

Niektóre jurysdykcje wymagają od nas utrzymywania i przechowywania informacji o ich mieszkańcach lokalnie. Możemy również gromadzić, przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać takie informacje w innych miejscach, w tym w USA.

6. Informacje o użytkownikach użytkowników

Polityka Wix:

Wix może gromadzić, przechowywać i przetwarzać niektóre Dane nieosobowe i dane osobowe Użytkowników Użytkowników („Dane Użytkowników Użytkowników”) wyłącznie w imieniu naszych Użytkowników i na ich polecenie. Na przykład każdy z naszych Użytkowników może importować swoje kontakty e-mail z usług stron trzecich, takich jak Gmail, lub w inny sposób gromadzić kontakty i zarządzać nimi za pośrednictwem swojej Witryny Użytkownika. Takie kontakty są następnie przechowywane w Wix w imieniu Użytkownika.

W tym celu Wix służy i będzie uważany za „Przetwarzającego”, a nie za „Administratora” (ponieważ oba terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Unii Europejskiej) takich Informacji o Użytkownikach Użytkowników. Użytkownicy kontrolujący i obsługujący takie Witryny Użytkowników będą uważani za „Administratorów” takich Informacji o Użytkownikach Użytkowników i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa i regulacji, które mogą mieć zastosowanie do gromadzenia i kontrolowania takich Użytkowników Użytkowników Informacje, w tym wszystkie przepisy dotyczące prywatności i ochrony danych we wszystkich odpowiednich jurysdykcjach.

Pamphlets To Inspire jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, integralność i autoryzowane wykorzystanie Danych Osobowych Użytkowników Użytkowników, a także za uzyskanie zgód, pozwoleń i dostarczenie wszelkich powiadomień o rzetelnym przetwarzaniu wymaganych do gromadzenia i wykorzystywania takich informacji._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

 

Wix nie może udzielać porad prawnych Użytkownikom ani ich Użytkownikom Użytkowników, jednak zalecamy, aby wszyscy Użytkownicy publikowali i utrzymywali w swoich Witrynach Użytkowników jasne i wyczerpujące polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz aby wszyscy Użytkownicy – Użytkownicy uważnie przeczytali te zasady i upewnili się, że wyrażają na nie zgodę.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Wix może obchodzić się z Informacjami o Użytkownikach Użytkowników (co może mieć znaczenie dla konkretnego powiadomienia, które przekazujesz i/lub zgody, którą otrzymujesz od swoich Użytkowników Użytkowników), zobacz sekcje ‎8, ‎ 12 i 13 poniżej.

 

Jeśli jesteś gościem, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników, przeczytaj następujące informacje: Wix nie ma bezpośredniego związku z indywidualnymi Użytkownikami Użytkowników, których Dane Osobowe przetwarza. Jeśli jesteś gościem, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników i chciałbyś złożyć jakiekolwiek prośby lub pytania dotyczące Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z takim Użytkownikiem. Na przykład, jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć niedokładne informacje przetwarzane przez Wix w imieniu jej Użytkowników, skieruj zapytanie do odpowiedniego Użytkownika (który jest „Administratorem” takich danych). Jeśli zostaniesz poproszony o usunięcie jakichkolwiek Danych osobowych Użytkowników Użytkowników, odpowiemy na takie żądanie w ciągu trzydziestu (30) dni. O ile nasz Użytkownik nie zaleci inaczej, zachowamy Dane osobowe Użytkowników Użytkowników przez okres określony w punkcie ‎12 poniżej.

#To takie proste

Wix może gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące użytkowników naszych użytkowników. Robimy to wyłącznie w imieniu naszych użytkowników i na ich polecenie. Nasi użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za informacje o swoich użytkownikach użytkowników, w tym za ich legalność, bezpieczeństwo i integralność.

Wix nie ma bezpośredniego związku z żadnym z użytkowników swoich użytkowników. Jeśli jesteś użytkownikiem użytkownika, skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem witryny Wix.

7. Broszury inspirujące podania o pracę 

Nie przyjmujemy już aplikacji  na żadne oferty pracy, ponieważ ta witryna jest osobistym projektem rodzinnym i została całkowicie ukończona.  Nie będzie żadnych nowych dodatków do tej witryny.

#To takie proste

Zachęcamy wszystkich wykwalifikowanych osób poszukujących pracy do aplikowania na nasze przyszłe wolne stanowiska, jeśli zdecydujemy się rozszerzyć tę stronę, przesyłając nam swoje dane kontaktowe i CV.

Wykorzystamy takie informacje wyłącznie w celu naszej wewnętrznej rekrutacji, zatrudnienia i celów biznesowych (obecnie nie ma to celu biznesowego, wszystkie informacje są dostępne bezpłatnie).

8. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Pamphlets To Inspire nie musi udostępniać żadnych informacji dotyczących tej strony, ponieważ wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie są dostępne bezpłatnie.

Polityka Wix jest następująca:

Wix może udostępniać Twoje Dane Osobowe stronom trzecim (lub w inny sposób umożliwiać im dostęp do nich) tylko w następujący sposób i w następujących przypadkach:

8.1. Usługi stron trzecich:


Wix współpracuje z wieloma wybranymi dostawcami usług, których usługi i rozwiązania uzupełniają, ułatwiają i ulepszają nasze własne. Obejmują one usługi hostingu i kolokacji serwerów, sieci komunikacyjne i dostarczania treści (CDN), usługi bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa, usługi rozliczeniowe i przetwarzania płatności, rejestratory nazw domen, usługi wykrywania oszustw i zapobiegania im, analitykę internetową, dystrybucję i monitorowanie poczty e-mail usług, nagrywania sesji i usług zdalnego dostępu, pomiaru wydajności, optymalizacji danych i usług marketingowych, dostawców treści oraz naszych doradców prawnych i finansowych (łącznie „Usługi stron trzecich”). 

Takie Usługi Osób Trzecich mogą otrzymywać lub w inny sposób uzyskiwać dostęp do Danych Osobowych Odwiedzających i Użytkowników i/lub Danych Osobowych Użytkowników Użytkowników, w całości lub w części – w zależności od ich poszczególnych ról i celów w ułatwianiu i ulepszania naszych Usług i działalności oraz może ich używać wyłącznie do takich celów.

Należy pamiętać, że chociaż nasze Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn lub usług, nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności tych witryn lub usług. Zachęcamy do zachowania świadomości po opuszczeniu naszych Usług i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej odwiedzanej witryny i usługi przed podaniem swoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich powiązanych witryn i usług stron trzecich.

Wix odpowiada za Dane osobowe, które otrzymuje w ramach Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności. W szczególności Wix pozostaje odpowiedzialny zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności, jeżeli zewnętrzni agenci, których zatrudnia do przetwarzania Danych osobowych w jego imieniu, robią to w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że Wix udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie powodujące szkody.

#To takie proste

Możemy udostępniać informacje o naszych odwiedzających, użytkownikach i ich użytkownikach-użytkowników różnym stronom trzecim, w tym niektórym usługodawcom, funkcjonariuszom organów ścigania i twórcom aplikacji.

Informacje mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką.

8.2. Egzekwowanie prawa, wnioski prawne i obowiązki:


Tam, gdzie zezwalają na to lokalne przepisy dotyczące ochrony danych, Wix może ujawnić lub w inny sposób umożliwić innym dostęp do Twoich Danych osobowych na podstawie wniosku prawnego, takiego jak wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, nakaz przeszukania lub nakaz sądowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli mamy przekonanie w dobrej wierze, że prawo wymaga tego od nas, z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

8.3. Ochrona praw i bezpieczeństwo:


Wix może udostępniać Twoje Dane Osobowe innym osobom, jeśli wierzymy w dobrej wierze, że pomoże to chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste Wix, któregokolwiek z naszych Użytkowników, Użytkowników Użytkowników lub dowolnego członka społeczeństwa, z lub bez powiadomienia.

8.4. Funkcje mediów społecznościowych i strony z ramkami:


Nasze Usługi obejmują pewne funkcje i widżety mediów społecznościowych,  single sign on funkcje, takie jak „Facebook Connect” lub „Google Sign-in”, przycisk „Facebook Like”, „Udostępnij to” lub inne interaktywne mini-programy („Funkcje mediów społecznościowych”). Te funkcje mediów społecznościowych mogą gromadzić informacje, takie jak adres IP użytkownika lub odwiedzaną stronę w naszej Witrynie, i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić ich prawidłowe działanie. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w naszych Usługach. Twoje interakcje z funkcjami mediów społecznościowych tych stron trzecich podlegają ich zasadom, a nie naszym.

Ponadto nasze Usługi mogą umożliwiać Ci udostępnianie Twoich Danych Osobowych bezpośrednio stronom trzecim, na przykład za pomocą technik ramkowania stron w celu dostarczania treści do lub z Usług stron trzecich lub innych stron, przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i stylu naszej Witryny i Usług („ Ramki”). Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na interakcję lub udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem takich ramek, w rzeczywistości przekazujesz je tym stronom trzecim, a nie nam, a takie interakcje i udostępnianie również podlegają zasadom takich stron trzecich, a nie naszym. .

8.5. Deweloperzy App Market:


W ramach naszego programu App Market umożliwiamy programistom zewnętrznym („Programiści zewnętrzni”) opracowywanie i oferowanie własnych aplikacji za pośrednictwem Wix App Market („Aplikacje zewnętrzne”) we współpracy z Wix .

Każdy programista zewnętrzny jest związany umową programu partnerskiego Wix App Market, która zawiera między innymi ograniczenia dotyczące sposobu, w jaki może uzyskiwać dostęp, przechowywać i wykorzystywać dane nieosobowe i osobiste, które przekazujesz im i/lub Twoi Użytkownicy Użytkowników. lub nas. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Aplikacji zewnętrznej i zwrócenia się do Programistów zewnętrznych o wszelkie wyjaśnienia, których możesz potrzebować przed podjęciem decyzji o instalacji i korzystaniu z ich Aplikacji zewnętrznej. Wix nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zasady Programistów zewnętrznych, a użytkownik korzysta z dowolnej Aplikacji zewnętrznej na własne ryzyko.

8.6. API WixHive:


Instalując określone Aplikacje Wix i/lub Aplikacje zewnętrzne, zezwalasz również ich dostawcom na udostępnianie i/lub uzyskiwanie dostępu do pewnych Danych nieosobowych i osobistych dotyczących Ciebie i/lub Twoich Użytkowników Użytkowników za pośrednictwem API „WixHive”. Takie informacje obejmują między innymi dane kontaktowe, wiadomości, aplikacje biznesowe i określone czynności w Usługach i/lub Witrynie Użytkownika, które są przechowywane, a następnie dostępne za pośrednictwem Konta Użytkownika. Więcej informacji na temat Danych osobowych, które mogą być zbierane i udostępniane za pośrednictwem interfejsu API WixHive, można znaleźć w Warunkach korzystania z Wix App Market. 

W celu dalszej ochrony prywatności Twojej i Twoich Użytkowników Użytkowników, umownie zabraniamy Programistom zewnętrznym łączenia Danych osobowych zebranych w różnych Witrynach i Usługach Użytkowników oraz udostępniania Danych osobowych Użytkowników Użytkowników w sposób inny niż z innymi Aplikacje zainstalowane w tej samej Witrynie lub Usługach Użytkownika na potrzeby takiej konkretnej Witryny lub Usług Użytkownika. Wix może jednak nadal uzyskiwać dostęp do informacji gromadzonych i przechowywanych za pośrednictwem interfejsu API WixHive i wykorzystywać je w różnych Witrynach i Aplikacjach Użytkowników, jeśli jest to konieczne do świadczenia i ulepszania swoich Usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie swoich Użytkowników Użytkowników o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich Danych Osobowych za pośrednictwem API WixHive oraz za poinformowanie ich, że ich Dane Osobowe będą przekazywane i przetwarzane przez Wix w Twoim imieniu.

Aby zapobiec gromadzeniu lub udostępnianiu Danych osobowych za pośrednictwem API WixHive, możesz albo uniknąć instalowania Aplikacji na swojej Witrynie Użytkownika, cofnąć uprawnienia przyznane Aplikacjom, które instalujesz, lub po prostu je odinstalować. Należy jednak pamiętać, że wcześniej zainstalowane Aplikacje mogą nadal przechowywać pewne informacje, które zostały zebrane przed unieważnieniem, więc jeśli chcesz, aby takie informacje zostały usunięte, sugerujemy skontaktowanie się bezpośrednio z Wix lub Zewnętrznym Programistą i poproszenie ich o to. .

8.7. Spółki zależne i stowarzyszone Wix:


Możemy udostępniać Dane Osobowe wewnętrznie w ramach naszej rodziny firm w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Na przykład możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe Wix.com Inc., naszej spółce zależnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w ramach ułatwiania Tobie (i Twoim Użytkownikom Użytkowników) naszych Usług. Ponadto, jeśli Wix lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych ulegnie zmianie kontroli, w tym poprzez fuzję, przejęcie lub zakup zasadniczo wszystkich swoich aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać udostępnione stronom zaangażowanym w takie zdarzenie. Jeśli mamy dobrą wiarę, że taka zmiana kontroli może istotnie wpłynąć na Twoje dane osobowe przechowywane u nas, powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o tym zdarzeniu i pewnych wyborach, jakie możesz mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych.  

Udostępnianie danych osobowych ze spółek zależnych i stowarzyszonych Wix w Unii Europejskiej i Szwajcarii spółce zależnej Wix w Stanach Zjednoczonych jest zgodne z ramami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA.

Aby wyjaśnić, Wix może udostępniać Twoje Dane Osobowe w sposób inny niż opisany powyżej, za Twoją wyraźną zgodą lub jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Ponadto Wix może przekazywać, udostępniać, ujawniać lub w inny sposób wykorzystywać Informacje nieosobowe według własnego uznania i bez konieczności dalszego zatwierdzania.

9. Korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia

Polityka Wix:

Wix, wraz ze swoimi partnerami marketingowymi, analitycznymi i technologicznymi, korzysta z określonych technologii monitorowania i śledzenia (takich jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne, piksele, tagi i skrypty). Technologie te są wykorzystywane w celu ciągłego utrzymywania, świadczenia i ulepszania naszych Usług oraz w celu zapewnienia naszym Odwiedzającym, naszym Użytkownikom i ich Użytkownikom lepszych doświadczeń. Na przykład dzięki tym technologiom jesteśmy w stanie utrzymywać i śledzić preferencje naszych Gości i Użytkowników oraz uwierzytelnione sesje, aby lepiej zabezpieczyć nasze Usługi, identyfikować problemy techniczne, trendy użytkowników i skuteczność kampanii, a także monitorować i ulepszać ogólną wydajność naszych Usług.

 

Należy pamiętać, że Usługi zewnętrzne umieszczające pliki cookie lub wykorzystujące inne technologie śledzenia za pośrednictwem naszych Usług mogą mieć własne zasady dotyczące sposobu gromadzenia i przechowywania informacji. Takie praktyki nie są objęte naszą Polityką prywatności i nie mamy nad nimi żadnej kontroli. 

 

Pliki cookie: Aby niektóre z tych technologii działały poprawnie, mały plik danych („plik cookie”) musi zostać pobrany i zapisany na Twoim urządzeniu. Domyślnie stosujemy kilka trwałych plików cookies w celu uwierzytelniania sesji i użytkownika, bezpieczeństwa, zachowania preferencji Użytkownika (np. dotyczących domyślnego języka i ustawień), stabilności połączenia (np. w celu przesyłania mediów, korzystania z funkcji e-Commerce itp.) , monitorowanie wydajności naszych usług i kampanii marketingowych oraz ogólne świadczenie i ulepszanie naszych Usług.

Jeśli chcesz usunąć lub zablokować pliki cookie, zapoznaj się z obszarem pomocy i wsparcia w swojej przeglądarce internetowej, aby uzyskać instrukcje dotyczące lokalizacji pliku lub katalogu, który przechowuje pliki cookie. Informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie są również dostępne na stronie www.aboutcookie.org (należy pamiętać, że ta strona internetowa nie jest dostarczana przez Wix i dlatego nie możemy zapewnić jej dokładności, kompletności ani dostępności). Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików cookie lub wyłączenie przyszłych plików cookie lub technologii śledzenia może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów lub funkcji naszych Usług lub może w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na wrażenia użytkownika.

 

Clear Gif: My i niektóre Usługi Osób Trzecich możemy wykorzystywać technologię oprogramowania zwaną „czystymi GIF-ami” (znanymi również jako Web Beacons/Web Bugs), która umożliwia nam i nam ulepszanie naszych Usług poprzez mierzenie ich skuteczności i wydajności. Czyste gify to małe grafiki z unikalnym identyfikatorem, podobne w funkcji do plików cookie, jednak nie są przechowywane na Twoim urządzeniu, lecz osadzone w naszych Usługach.

 

Flash i HTML5: My i niektóre Usługi stron trzecich możemy również wykorzystywać określone technologie śledzenia znane jako „pliki cookie Flash” i „HTML5”, głównie do celów reklamowych. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia do zarządzania do usuwania lub blokowania takich technologii. Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami cookie Flash są dostępne tutaj. 

(Należy pamiętać, że ta strona internetowa nie jest dostarczana przez Wix i dlatego nie możemy zapewnić jej dokładności, kompletności ani dostępności).

 

Targetowanie behawioralne/Retargeting: Niektóre Usługi zewnętrzne i sieci reklamowe mogą wyświetlać reklamy w naszej Witrynie, w Aplikacjach Wix i aplikacjach mobilnych Wix lub zarządzać naszymi reklamami w innych witrynach. Takie strony mogą wykorzystywać określone technologie śledzenia, aby zbierać określone informacje o Twoich działaniach w Usługach i różnych Usługach stron trzecich, aby dostarczać Ci reklamy ukierunkowane na podstawie Twoich zainteresowań i preferencji. Możesz zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od niektórych reklamodawców i sieci reklamowych, klikając tutaj (lub, jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, kliknij tutaj (udostępniane przez YourChoicesOnline.eu). Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania wszystkich reklam i że Twoja rezygnacja będzie dotyczyć tylko określonej reklamy.Będziesz nadal otrzymywać reklamy, z których nie zrezygnowałeś.

Uzupełnianie danych użytkownika: Możemy otrzymywać informacje o Tobie z innych źródeł, w tym z publicznie dostępnych baz danych lub stron trzecich, od których zakupiliśmy dane i łączyć te dane z informacjami, które już posiadamy o Tobie. Pomaga nam to aktualizować, rozszerzać i analizować nasze rejestry, identyfikować nowych klientów oraz dostarczać produkty i Usługi, które mogą Cię zainteresować. W przypadku, gdy uzyskujemy Twoje Dane Osobowe od tych stron trzecich, zapewniamy, że takie strony są zobowiązane umownie do poinformowania Cię, że Twoje Dane Osobowe zostaną nam ujawnione i podejmujemy kroki w celu zapewnienia dokładności Twoich Danych Osobowych przed ich wykorzystaniem. Jeśli podasz nam dane osobowe o innych lub jeśli inni przekażą nam Twoje dane, wykorzystamy te informacje tylko w konkretnym celu, dla którego zostały nam przekazane.

Sygnały „Nie śledź”: Należy pamiętać, że nie zmieniamy naszych praktyk w odpowiedzi na sygnał „Nie śledź” w nagłówku HTTP z przeglądarki lub aplikacji mobilnej.

#To takie proste

My i niektóre usługi stron trzecich możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia w naszych usługach.

Technologie te są wykorzystywane głównie do celów stabilności, bezpieczeństwa, funkcjonalności, wydajności i reklamy.

Możesz zablokować, zrezygnować lub w inny sposób zarządzać takimi technologiami śledzenia samodzielnie, za pomocą ustawień przeglądarki lub innych źródeł – ale pamiętaj, że może to niekorzystnie wpłynąć na sposób, w jaki korzystasz z naszych usług.

10. Komunikaty z broszur do inspiracji

Wiadomości promocyjne:

Pamphlets To Inspire nie komunikuje się bezpośrednio ani nie dociera do żadnego, kto odwiedza tę witrynę.  Jedyną komunikacją mogą być pytania z prośby e-mail od odwiedzającego.   Żadna z tych informacji nie jest przechowywana ani zachowywana do wykorzystania w przyszłości.  Nie oferujemy żadnych wiadomości promocyjnych ani nie wymagamy żadnych usług ani wiadomości rozliczeniowych, ponieważ cała zawartość jest bezpłatna do pobrania.  Jedyne informacje zebrane z witryny to informacje zebrane przez wix.com, jak wspomniano wcześniej.

Polityka Wix:

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do wysyłania Ci treści promocyjnych i wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych, bezpośrednich wiadomości tekstowych, połączeń marketingowych i podobnych form komunikacji od Wix lub naszych partnerów (działających w imieniu Wix) za pośrednictwem takich środków.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości lub połączeń promocyjnych, możesz w dowolnym momencie powiadomić Wix lub postępować zgodnie z instrukcjami „anuluj subskrypcję” lub STOP zawartymi w otrzymywanych komunikatach promocyjnych.

Podejmujemy kroki w celu ograniczenia przesyłanych przez nas treści promocyjnych do rozsądnego i proporcjonalnego poziomu oraz do wysyłania informacji, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące lub istotne, w oparciu o Twoje informacje.

#To takie proste

Możemy wysyłać Ci wiadomości i treści promocyjne.


Możesz łatwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych, kontaktując się z nami lub rezygnując z subskrypcji.

Komunikaty serwisowe i rozliczeniowe:


Wix może również kontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych informacji dotyczących naszych Usług lub korzystania z nich.

Na przykład możemy wysłać powiadomienie (za pomocą dowolnego dostępnego nam środka), jeśli dana Usługa zostanie tymczasowo zawieszona z powodu konserwacji; odpowiedzieć na zgłoszenie pomocy technicznej lub e-mail; wysyłać Ci przypomnienia lub ostrzeżenia dotyczące nadchodzących lub opóźnionych płatności za obecne lub nadchodzące subskrypcje; przekazywania skarg dotyczących nadużyć dotyczących Twojej Witryny Użytkownika; lub powiadomić Cię o istotnych zmianach w naszych Usługach.

Ważne jest, abyś zawsze mógł otrzymywać takie wiadomości. Z tego powodu  nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich Wiadomości Usług i Rozliczeń, chyba że nie jesteś już Odwiedzającym lub Użytkownikiem Wix (co można zrobić, dezaktywując swoje konto).

Możemy również kontaktować się z Tobą, przesyłając wiadomości i treści związane z usługami i rozliczeniami. Nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

11. Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Pamphlets To Inspire nie gromadzi danych osobowych żadnego użytkownika ani odwiedzającego.

Polityka Wix:

Niezbędne jest, abyś miał kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Dlatego Wix podejmuje kroki, aby umożliwić Ci dostęp, otrzymanie kopii, aktualizację, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich Danych Osobowych.

Przed ujawnieniem żądanych Danych Osobowych możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty, jeśli jest to dozwolone przez prawo (np. jeśli żądanie jest nieuzasadnione lub nadmierne).

Masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych (ale nadal zalecamy, abyś najpierw skontaktował się z nami).


Jeśli jesteś Odwiedzającym lub Użytkownikiem Wix i chcesz otrzymać kopię, uzyskać dostęp i/lub poprosić nas o wprowadzenie poprawek do przechowywanych u nas Danych osobowych (swoich lub Twoich Użytkowników Użytkowników) lub Jeśli chcesz poprosić o listę danych osobowych (jeśli w ogóle) dotyczących Ciebie, które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tych artykułach Centrum pomocy: „RODO: Pozyskiwanie danych konta Wix” lub „RODO: Trwałe usuwanie konta Wix”. Możesz również wysłać swoją prośbę na adres Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. 

Podejmiemy  wszystkie uzasadnione starania, aby niezwłocznie spełnić Twoją prośbę (chyba że będziemy wymagać od Ciebie dalszych informacji w celu spełnienia Twojej prośby), z zastrzeżeniem prawnych i innych dopuszczalnych względów. Użytkownik może również samodzielnie poprawiać, aktualizować lub usuwać niektóre części takich Danych osobowych za pomocą ustawień Konta Użytkownika lub Witryny Użytkownika.

#To takie proste

Możesz poprosić o dostęp, otrzymanie kopii, aktualizację, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania swoich danych osobowych, które u nas przechowujesz. Wystarczy wysłać do nas e-mail lub wypełnić nasz dedykowany formularz RODO. Możesz również poprawiać i/lub aktualizować swoje informacje za pomocą ustawień konta lub strony internetowej.

Możesz usunąć swoje dane osobowe, usuwając  całe konto. 

Odpowiemy na Twoje prośby w rozsądnym terminie.

12. Przechowywanie danych

Pamphlets To Inspire nie przechowuje żadnych danych osobowych swoich użytkowników, ponieważ wszystkie informacje są rozpowszechniane bezpłatnie.  Żadne dane osobowe nie są wymagane, udostępniane ani przechowywane.

Polityka Wix:

Możemy przechowywać Twoje Dane Osobowe (jak również Dane Użytkowników Użytkowników) tak długo, jak Twoje Konto Użytkownika jest aktywne, jak wskazano w niniejszej Polityce Prywatności lub w inny sposób potrzebny do świadczenia Ci naszych Usług.

Możemy nadal przechowywać takie Dane Osobowe, nawet po dezaktywacji Konta Użytkownika i/lub zaprzestaniu korzystania z określonych Usług, w uzasadnionych przypadkach niezbędnych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów dotyczących naszych Użytkowników lub ich Użytkowników Użytkowników, zapobiegania oszustwa i nadużycia, egzekwować nasze umowy i/lub chronić nasze uzasadnione interesy.

Prowadzimy politykę przechowywania danych, którą stosujemy do informacji znajdujących się pod naszą opieką. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już wymagane, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie.

#To takie proste

Możemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak Twoje konto jest aktywne i dłużej w razie potrzeby (na przykład, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania ich dłużej lub potrzebujemy ich do ochrony naszych interesów).

13. Bezpieczeństwo

Pamphlets To Inspire wykorzystuje do swoich usług platformę Wix.  Wszystkie zebrane informacje są przechowywane przez Wix.

Polityka Wix:

Wix wdrożył środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych, które nam udostępniasz, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Między innymi oferujemy bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów naszych Usług; przesyłanie poufnych informacji dotyczących płatności (takich jak numer karty kredytowej) za pośrednictwem wyznaczonych przez nas formularzy zakupu jest chronione przez szyfrowane połączenie SSL/TLS zgodne ze standardem branżowym; i regularnie utrzymujemy certyfikat PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Regularnie monitorujemy również nasze systemy pod kątem możliwych luk w zabezpieczeniach i ataków oraz regularnie poszukujemy nowych sposobów i Usług stron trzecich w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa naszych Usług oraz ochrony prywatności naszych Gości i Użytkowników.

Niezależnie od środków i wysiłków podejmowanych przez Wix, nie możemy i nie gwarantujemy absolutnej ochrony i bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych, Twoich Informacji o Użytkownikach Użytkowników lub jakichkolwiek innych Treści Użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz Wix lub komukolwiek w przeciwnym razie.

W związku z tym zachęcamy do ustawiania silnych haseł do Konta Użytkownika i Witryny Użytkownika oraz unikania przekazywania nam lub komukolwiek poufnych informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować znaczną lub nieodwracalną szkodę. Ponadto, ponieważ niektóre obszary naszych Usług są mniej bezpieczne niż inne (na przykład, jeśli ustawisz zgłoszenie na forum pomocy jako „Publiczne” zamiast „Prywatne” lub jeśli przeglądasz stronę bez SSL), a ponieważ e -poczta i wiadomości błyskawiczne nie są uznawane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy i zachęcamy do nieudostępniania jakichkolwiek Danych osobowych w żadnym z tych obszarów lub za pomocą którejkolwiek z tych metod.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa naszych Usług, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@wix.com.

#To takie proste

Zależy nam na zabezpieczeniu Twoich danych osobowych i używamy różnych środków bezpieczeństwa, aby lepiej je chronić.

 

Ponieważ jednak nie możemy zagwarantować absolutnej ochrony – zachęcamy do zachowania ostrożności, ustawienia silnego hasła do konta i unikania przesyłania poufnych informacji, które w przypadku ujawnienia mogą spowodować poważne szkody.

14. Fora publiczne i treści użytkowników

Pamphlets To Inspire daje komuś możliwość publikowania na stronie publicznych komentarzy dotyczących ich stosunku do informacji zawartych na stronie.  Żadna z tych informacji nie jest zachowywana_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_by Broszury Inspirujące w dowolnym celu.

Polityka Wix:

Nasze Usługi oferują publicznie dostępne blogi, społeczności i fora wsparcia. Należy pamiętać, że wszelkie informacje podane w takich obszarach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych blogów, społeczności lub forów, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@wix.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych z takich obszarów. Na przykład, jeśli korzystasz z aplikacji strony trzeciej do publikowania komentarza (np. aplikacji wtyczki społecznościowej Facebooka), gdy jesteś zalogowany do swojego powiązanego profilu z taką stroną trzecią, musisz zalogować się do takiej aplikacji lub skontaktować się z jej dostawcą, jeśli chcesz usunąć Dane osobowe zamieszczone na tej platformie.

W każdym razie odradzamy publikowanie jakichkolwiek informacji (lub używanie jakichkolwiek środków publikowania w celu publikowania informacji), których nie chcesz publikować na tych platformach.

 

Jeśli przesyłasz jakiekolwiek Treści Użytkownika na swoje Konto Użytkownika lub publikujesz je w swojej Witrynie Użytkownika i udostępniasz je w jakikolwiek inny sposób w ramach korzystania z dowolnej Usługi, robisz to na własne ryzyko.

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.  Jednak nie możemy kontrolować działań innych Użytkowników lub członków społeczeństwa, którzy mogą uzyskać dostęp do Treści użytkownika, i nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa, które Państwo lub my mogliśmy zastosować w Witrynie Użytkownika (w tym na przykład w obszarach chronionych hasłem w Witrynie Użytkownika). Rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że nawet po ich usunięciu przez Ciebie lub nas kopie Treści użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach z pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub jeśli jakiekolwiek strony trzecie (w tym dowolny z Twoich Użytkowników Użytkowników) skopiowały lub zachowały takie Treści użytkownika . Aby wyjaśnić, odradzamy przesyłanie lub publikowanie jakichkolwiek informacji, których nie chcesz upubliczniać.

#To takie proste

Unikaj publikowania jakichkolwiek informacji w miejscach publicznych naszych Usług lub we własnej witrynie internetowej, jeśli nie chcesz, aby były one publicznie dostępne.

15. Aktualizacje i interpretacja

Pamphlets To Inspire zapewni aktualizacje i interpretacje zgodnie z wymaganiami.

Polityka Wix:

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności zgodnie z obowiązującym prawem oraz w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, które uznamy za „istotne” (według naszego wyłącznego uznania w dobrej wierze), powiadomimy Cię o tym (przy użyciu jednej z metod powiadamiania określonych w sekcji 15.3 Warunków użytkowania) przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności.

O ile nie zaznaczono inaczej, nasza najbardziej aktualna Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji, które posiadamy o Tobie i Twoich Użytkownikach Użytkowników, w odniesieniu do naszej Witryny, Aplikacji Wix, Aplikacji Mobilnych i innych Usług.

Wszelkie nagłówki, podpisy lub tytuły sekcji zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie wyjaśnienia lub podsumowania w prawej kolumnie „#ItsThatEasy” są podawane wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają żadnej sekcji ani postanowienia niniejszej Umowy ani nie wiążą prawnie żadnego z nas w w każdym razie.

Niniejsza Polityka prywatności została napisana w języku angielskim i dla Twojej wygody może zostać przetłumaczona na inne języki. Możesz uzyskać dostęp i przeglądać inne wersje językowe, zmieniając ustawienia językowe swojej Witryny Wix. Jeżeli przetłumaczona (nie angielska) wersja niniejszej Polityki prywatności jest w jakikolwiek sposób sprzeczna z jej wersją angielską, pierwszeństwo mają postanowienia wersji angielskiej.

#To takie proste

W każdej chwili możemy zmienić tę politykę. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach.

Jedynie lewa kolumna jest prawnie wiążąca (ta kolumna służy jedynie jasności).

Przetłumaczone (inne niż angielska) wersje niniejszych warunków są udostępniane wyłącznie dla wygody.

16. Kontakt z nami

Możesz skontaktować się z Pamphlets To Inspire, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twojej prywatności. Ponieważ jednak Pamphlets to Inspire nie przechowuje, nie przechowuje, nie żąda ani nie wymaga żadnych danych osobowych, wszystkie pytania zostaną przekazane_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_to Wix.Com w celu uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi.

Polityka Wix

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw opisanych w punkcie 11, prosimy o kontakt z zespołem inspektora ochrony danych pod adresem privacy@wix.com. Postaramy się rozwiązać wszelkie skargi dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możesz również skontaktować się z nami pocztą pod adresem: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael, pod adresem Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158 lub pod adresem Wix.com Luxembourg Sarl, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg.

#To takie proste

Masz pytania lub sugestie? Chętnie ich wysłuchamy!

bottom of page