top of page

SAINTS  -  ORDINARY  CALENDAR

 

W czasie zwykłym święta świętych mogą przypadać w innym dniu tygodnia, a czasem w różnych miesiącach. 

 

Przyczyny tego są dwojakie:  kalendarz łaciński opiera się na wydaniu rzymskim z 1962 r.  Święci w czasach zwykłych opierają się na rewizji kalendarza świętych przez Vaticanum II. 

 

Niekiedy z powodu ruchomych dni świątecznych, np. Święto Trzech Króli, tradycyjne święto (6 stycznia) w czasie zwykłym, zostaje przesunięte na następną niedzielę, która to dzień może przypadać, podczas gdy w kalendarzu łacińskim 6 stycznia (niezależnie od tego, w który dzień tygodnia przypada) święto obchodzone jest w tradycyjny sposób.

 

Również 6 stycznia, w zwykłym czasie obchodzony jest św. historie, jak wspomniano, zostały skomponowane na podstawie kalendarza łacińskiego. 

 

Innym przykładem jest święto Św. -136bad5cf58d_ Powodem tego jest to, że kolejne święto wyższej rangi obchodzone jest 22 stycznia w czasie zwykłym. 

 

Trzecim przykładem jest dzień św. Benedykta 21 marca. cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ten dzień świąteczny przypada zawsze w okresie Wielkiego Postu. cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ W kalendarzu łacińskim wspomnienie jest nadal wykonane 21 marca, podczas gdy w czasie Zwykłym dzień świąteczny został przeniesiony na 11. lipca 21, a nie poprawiony dzień 11 lipca. 

 

Jeszcze inny przykład ma miejsce 2 stycznia, kiedy w kalendarzu łacińskim obchodzone jest tradycyjne święto Najświętszego Imienia Jezus, podczas gdy w czasie zwykłym obchodzone jest w tym dniu dwóch świętych, z których każdy ma osobne święto w obrządku łacińskim.

 

Święty Bazyli jest 14 czerwca, a Święty Grzegorz 9 maja (łac.).  Obie oddzielne historie z tradycyjnymi świętami pokazane w łacińskiej opowieści zostaną wymienione w czasie zwykłym.  

 

Innym razem dzień świąteczny może być obchodzony pod jedną nazwą, ale w opowiadaniu jest pokazywany pod inną nazwą.  Na przykład 1 stycznia jest oktawą Bożego Narodzenia i jest również obchodzony jako święto obrzezania Jezusa.  Po raz kolejny nazwa w historii  będzie oparta na kalendarzu łacińskim.   

Saints of the Roman Catholic Church:  A saint is a holy person.  In christian usage, saint refers to any believer who is holy, and in whom Christ dwells, whether in heaven or on earth (Ephesians 3:14-19; Ephesians 3:8).

The Catholic Church teaches that it does not, in fact, make or create anyone a saint.  Rather, it recognizes a saint.  In the Church, the title of Saint refers to a person who has been formally canonized (officially recognized) by the Catholic Church, and therefore is in Heaven.

By definition there are many people believed to be in Heaven who have not been formally declared as saints but who may nevertheless generically be referred to as saints.

All in Heaven are, in the technical sense, saints, since they are believed to be completely perfected in holiness.  The veneration of saints, in Latin, cultus, or the "cult of the saints", describes a particular popular devotion or abandonment to a particular saint or saints.

Although the term "worship" is sometimes used, it is intended in the old-sense meaning to honor or give respect (dulia).  According to the Catholic Church, Divine Worship is properly reserved only for God (latria), and never to saints.

Saints can be asked to intercede or pray for those still on earth, just as one can ask someone on earth to pray for them.

Odpusty wymienione są na podstawie The Enchiridion of Indulgences (The Handbook of Indulgences) - wersja z 1968 r., która jest oficjalnym wykazem zarówno odpustów zupełnych, jak i cząstkowych dostępnych dla wiernych na dzień ukończenia tej strony._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Ta strona internetowa, w stosownych przypadkach, będzie zawierać listę tylko niektórych odpustów zupełnych dostępnych w danym miesiącu.  Pełna lista dostępnych zarówno odpustów zupełnych, jak i częściowych > _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Nowenny są wymienione na podstawie daty rozpoczęcia nowenny.  Oznacza to, że chociaż dzień świąteczny może przypadać na początku pewnego miesiąca, nowenna rozpocznie się gdzieś w poprzednim miesiącu._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Nowenna  zostanie pokazana w poprzednim miesiącu, dniu, w którym nowenna ma się rozpocząć.

bottom of page