top of page

Modlitwa marcowa

      Anioł Pański

V. Anioł Pański zapowiedział Maryi,

R. I poczęła z Ducha Świętego,

*   Zdrowaś Maryjo, łaski pełna , Pan z Tobą;

    błogosławiona jesteś wśród kobiet i błogosławiona

    jest owocem Twojego łona, Jezusa.  Święta Maryjo,

    Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i o godz.

    godzina naszej śmierci.   Amen.

 

V. Oto służebnica Pańska.

R. Niech mi się stanie według słowa twego.

*    Zdrowaś Maryjo łaski pełna...

 

V. A Słowo ciałem się stało.

R. I mieszkał wśród nas.

*    Zdrowaś Maryjo łaski pełna...

 

V. Módl się za nami święta Matko Boża.

R. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Daj nam się pomodlić.

 

Wlej, błagamy Cię, Panie, łaskę Twoją w nasze serca, abyśmy my, którym objawione zostało wcielenie Chrystusa Twego Syna przez posłanie anielskie, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały Jego zmartwychwstanie.  Przez tego samego Chrystusa, naszego Pana.

 

R. Amen.

bottom of page