top of page

April Reflection 

Goed doen zou iets moeten zijn dat we als christen automatisch doen.  Het zou een onvrijwillige handeling moeten zijn en niet iets waarvoor we ons zouden moeten schamen.  We proberen niet anderen te imponeren dat wat we doen iets voorbeeldigs is.  Vanuit het perspectief van het geloof, doen we iets goeds om te getuigen van ons geloof in Jezus Christus, die ons eerst en vooral het voorbeeld toonde door Zijn sterven aan het kruis voor onze redding.

 

" Ik ben het licht van de wereld.  Wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben " (Johannes 8:12).  God is het ware licht.  We nemen allemaal deel aan en delen in dat licht wanneer we ons steentje bijdragen door de vlag van ons geloof op te heffen, zodat anderen het kunnen zien en ons zo kunnen imiteren.

 

Zoals het gezegde luidt: "Imitatie is de grootste vorm van vleierij."  Wat is een betere manier voor een christen om gevleid te zijn dan wanneer anderen onze goede werken navolgen.  Dit zorgt er op zijn beurt voor het licht van Christus om helderder te schijnen op de hele mensheid. 

Reflectie over Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouw redt ons, geeft ons leven en verrijkt ons met God.  Met de Heilige Geest herhaalt ze tot ons: "Hij die mij vindt, vindt het leven en zal verlossing hebben van de Heer (Pr 8:35). _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Again: "Bij mij is rijkdom en heerlijkheid... opdat ik hen mag verrijken die mij liefhebben" (Sp 8:18, 21).  Het was niet zonder reden dat Paus Sint Pius X stelde de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw voor als een primair middel om alle dingen aan Christus te herstellen in de Kerk en in de wereld.

 

Laten we er dan aan denken om altijd van Onze Lieve Vrouw te houden.  Laten we als onze eigen, de laatste aanbeveling van de heilige Pater Pio van Pietrelcina doen:  "Heb Onze Lieve Vrouw lief en breng anderen ertoe van haar te houden. _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Reciteer altijd de rozenkrans."  Laten we van Onze Lieve Vrouw houden zonder ooit te zeggen dat we genoeg van haar hebben gehouden; laten we liever een heilige rivaliteit bevorderen om de generatie te zijn die Maria de meeste eer geeft (vgl. Lc 1,48).

Pasen reflectie

Almachtige God, door de glorieuze opstanding van uw Zoon Jezus Christus, hebt u de macht van de dood gebroken en leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht; sta toe dat wij die met Hem zijn grootgebracht, alle verleiding mogen overwinnen en ons verheugen in de hoop op eeuwige glorie:  door Hem die leeft en regeert met u en de Heilige Geest , één God nu en voor altijd.  Amen.

bottom of page