top of page

  STORIES  OVER  JEZUS

christ-the-king-crown-feast-day-october-or-november-liturgical-year-pamphlets-to-inspire

Deze sectie bevat stories betreffende Jezus.  Ze omvatten goddelijke barmhartigheid, vasten, verschillende gelijkenissen, preken over Jezus door de vroege kerkvaders en zondagspreken door de vroege kerkvaders. 

Er wordt slechts één zondagse preek voor elke week getoond, omdat er een cyclus van drie jaar is in de Goddelijke Liturgie.

Klik op de titel om het verhaal te bekijken

Klik op  drop of Precious Blood voor het verhaal

june-devotion-to-the-precious-blood-of-jesus-pamphlets-to-inspire
 
  Plaats op uw hart een druppel van het Kostbare Bloed van Jezus en vrees niets!
HET HART VAN HET KOSTBAAR BLOED
Kijk met vertrouwen naar het hart van het Kostbare Bloed. 
Het zal je herinneren aan de kracht van het bloed van Jezus...
en zeg vaak:  
Ik vrees niet, want het Bloed van Jezus  zal mijn ziel binnendringen,
en zal me kracht geven
om de beproevingen en moeilijkheden te overwinnen die ik op mijn levensweg zal tegenkomen.
Mijn vertrouwen in het bloed van Christus
zal mij helpen mijn eeuwige redding te verdienen.
bottom of page