top of page

November gebeden

    De wonderbaarlijke medaille 

O maagdelijke moeder van God,

Maria onbevlekt,

wij wijden en wijden ons aan u toe

​onder de titel van Onze Lieve Vrouw van de

Wonderbaarlijke medaille.

 

Moge deze medaille voor ieder van ons zijn

een zeker teken van uw genegenheid voor ons

en een constante herinnering aan onze taken

naar jou toe.

 

Ooit tijdens het dragen,

mogen we gezegend worden door uw liefdevolle bescherming

en bewaard in de genade van uw Zoon.

 

O machtigste Maagd,

Moeder van onze Heiland,

houd ons dicht bij je

elk moment van ons leven.

 

Verkrijg voor us, uw kinderen,

de genade van a gelukkige dood;

zodat, in vereniging met u,

we mogen genieten van de

gelukzaligheid van de hemel voor altijd.

 

Amen.  

Psalm 99

Allen worden uitgenodigd om zich te verheugen in God, de Schepper van alles.

 

Een psalm van lof.

 

Zing vreugdevol voor God, heel de aarde:

dien de Heer met blijdschap.

 

Kom binnen voor Zijn tegenwoordigheid met buitengewoon grote vreugde.

Weet dat de  Heer, Hij is God:

Hij heeft ons gemaakt, en niet wijzelf.

 

Wij zijn Zijn volk en de schapen van Zijn weide.  

Ga in Zijn poorten met lofprijzing, in Zijn voorhoven met gezangen:

en geef Hem eer.

 

Prijst Zijn naam:

want de Heer is zoet, zijn barmhartigheid duurt tot in eeuwigheid,

en Zijn waarheid voor generatie en generatie.

 

Gebed voor alle generaties

 

Liefdevolle Heer, U bent de Heer van alle tijd en ruimte,

dus ik bid voor mijn familie door alle generaties heen,

zij die hebben geleefd, zij die leven,

degenen die nog geboren moeten worden.  

En ik vraag dat je ons wilt aanraken en genezen,

Heer, op alle manieren die u kent

we hebben het meest behoefte aan genezing.

bottom of page