top of page

december gebed

    Akte van toewijding voor de Verenigde Staten

Allerheiligste Drie-eenheid-Vader, Zoon en Heilige Geest-

in union met de Heilige Maagd Maria,

we aanbidden Uwe majesteit

en erken

Uw allerhoogste eeuwige heerschappij en autoriteit.

 

Allerheiligste Drie-eenheid, we place 

de Verenigde Staten  van Amerika

in de handen van Maria Onbevlekt

zodat ze kan presenteren

het land aan U.

Op voorspraak van Maria,

heb medelijden met de katholieke kerk in Amerika.  

Heb medelijden met onze president

en op alle functionarissen van onze regering.

 Bescherm het gezinsleven in ons land.

Schenk het kostbare geschenk van vele roepingen

tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Heb medelijden met de zieken, de armen,

de verzochten en allen die in nood zijn.

 

Maria Onbevlekte Maagd,

Onze moeder,

patrones van ons land,

we eren u en vragen uw maternal

bescherming en zorg voor ons.

Verkrijg van ons de genaden die we nodig hebben

leven en sterven

volgens de wil van

uw Goddelijke Zoon.

 

Amen.  

bottom of page