top of page

July Gebeden

    Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

O mooiste bloem van de berg Karmel,

vruchtbare wijnstok, 

pracht van de hemel,

Gezegende Moeder van de Zoon van God,

Onbevlekte Maagd,

sta me bij in deze mijn nood...

 

(vul hier verzoek(en) in)

 

O ster van de zee,

help me en laat me hierin zien,

dat je mijn moeder bent.

 

O heilige Maria, Moeder van God,

Koningin van hemel en aarde,

Ik smeek u nederig 

vanuit de grond van mijn hart,

om me te helpen in mijn nood;

er is niemand die uw macht kan weerstaan.

 

O laat me hierin zien dat je mijn Moeder bent.

O Maria, zonder zonde verwekt,

bid voor ons  die toevlucht tot u hebben.

(Drie keer) .

 

Lieve moeder, ik plaats deze zaak in jouw handen.

(Drie keer) .

Gebeden hieronder tot Sint Anna

Moeder van de Heilige Maagd Maria

en

Grootmoeder van Jezus 

Gebed tot Sint-Anna voor speciale behoeften


Wij danken u, lieve Sint-Anna, voor de gunsten,

bekend en onbekend, hebt u voor ons verkregen.

Verzekerd van uw constante liefde,

wij brengen onze speciale behoeften naar u toe.

(noem ze hier)

Moeder van de Moeder van het Eeuwige Woord dat vlees is geworden, beveel vriendelijk aan uw Kleinzoon, Jezus,

deze intenties heffen we u op in zelfverzekerd gebed.

Amen.

 

 

Kindergebed tot Sint Anna


Goede Sint-Anna, je moet van je ouders hebben gehouden

net zoals we van mama en papa houden.

Ze houden zoveel van ons en zorgen voor al onze behoeften. Help ons om hen elke dag blij te maken.

Dank u, lieve grootmoeder van Jezus,

voor het luisteren naar ons gebed.

Amen.

bottom of page