top of page

December Reflection 

Het leven, met al zijn beproevingen en beproevingen, blijft voor velen van ons een zeer uitdagende ervaring.  We willen gaan waarheen het ons ook leidt, maar het valt niet te ontkennen dat we allemaal op een dag moeten sterven.  We moeten allemaal op een bepaald moment onze eigen dood moedig onder ogen zien.

 

We zouden allemaal over dit feit moeten nadenken en voorbereidingen moeten treffen voor het onvermijdelijke.  We moeten niet uitstellen, maar ons liever voorbereiden op onze ontmoeting met God.  Laten we eens kijken naar onze relaties met onze God, onze familie en geliefden.  Er wordt gezegd dat het soort relatie dat we met hen hebben, de soort is relatie die we met onze God hebben.  De manier waarop we anderen behandelen, is de manier waarop we onze God behandelen.

 

Tegenwoordig maakt moderne communicatietechnologie het gemakkelijker dan ooit om te communiceren via tekstberichten, video's en afbeeldingen.  Onze menselijke relaties moeten hoog in het vaandel staan, terwijl het gebed daarentegen hetzelfde blijft.  Het wordt niet beïnvloed door enige ontwikkeling in moderne technologie en moet nog op de ouderwetse manier worden gedaan om met God te praten, zoals het in het verleden is gedaan en voor altijd zal zijn.  Met onze Bijbel brengen we onszelf in stilte en bidden.  We luisteren.  Dan, op zondag, gaan we als gemeenschap naar buiten om de Eucharistie te vieren.

 

Als we ons elke dag goed hebben voorbereid, kunnen we, samen met onze familie, geliefden en vrienden, en met ons sterke geloof in God, de kleine sterfgevallen die dagelijks op ons pad komen van ganser harte onder ogen zien.  Op een dag zal er een definitieve tijd komen dat we ons leven terug moeten geven aan God.  Met God in mij zal het niet pijnlijk zijn, en loslaten zal gemakkelijk zijn.

Reflectie over Onze-Lieve-Vrouw

Ware toewijding aan Onze Lieve Vrouw is geen doel op zich, maar het is een middel, een weg en een inspanning van liefde die ons naar het uiteindelijke doel van ons bestaan brengt, namelijk Jezus en Zijn Paradijs.  Jezus is het begin en het einde van alle dingen (vgl. Apoc 21: 6).  Alle dingen zijn door Hem gemaakt (vgl. Joh. 1:3), met inbegrip van de Heilige Maagd - in feite zij boven alles.  Zonder Jezus zou Onze Lieve Vrouw nooit hebben bestaan.

 

Onze-Lieve-Vrouw liefhebben, zich aan haar toewijden en haar zonder terughoudendheid toebehoren, betekent dus zich overgeven aan haar die zich geheel tot Jezus richt, aan haar die aan Jezus is gegeven voor een eeuwige rol, en die zich aan haar geeft. Jezus met allen die haar zijn toevertrouwd.  Het pad van Maria-devotie gaat verder tot Jezus met Maria en in Mary.  St. Louis de Montfort verklaart terecht: Toewijding aan Onze-Lieve-Vrouw bestaat in wezen "in de gave van je hele zelf aan Maria, en door middel van haar, aan Jezus, en vervolgens alles te doen met Maria, in Maria en door Maria."

 

Alle cliënten van Onze Lieve Vrouw zouden zich de geïnspireerde woorden van St. Ambrosius moeten realiseren: "Moge de ziel van Maria in u zijn om God te verheerlijken.  Moge Maria's geest in u zijn om u te verheugen in de Heer."

bottom of page