top of page

mei gebeden

    H et Magnificat

      _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136_bad5cficle

Mijn ziel maakt de Heer groot.

En mijn geest heeft zich verheugd in God, mijn Redder.

Want Hij heeft de eenzaamheid van Zijn dienstmaagd gezien:

want zie, van nu af aan zullen alle generaties mij gezegend noemen.

 

Want Hij die machtig is, heeft mij grote dingen aangedaan:

en heilig is Zijn naam.

 

En Zijn barmhartigheid is van generatie op generatie,

voor hen die hem vrezen.

 

Hij heeft kracht getoond met Zijn arm:

Hij heeft de trotsen verstrooid in de verbeelding van hun hart.

 

Hij heeft de machtigen van hun stoel geduwd en de nederige verhoogd.

 

Hij heeft de hongerigen gevuld met goede dingen:

en de rijken heeft Hij leeg weggestuurd.

 

Hij heeft Israël Zijn dienaar ontvangen,

indachtig zijn aan Zijn barmhartigheid.

 

Zoals hij tot onze voorouders sprak:

Abraham en zijn zaad voor altijd.

 

Amen. 

A Mother's Consecration of_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-her_cc781905-5cde-3194-5b3581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-her_cc781905-5cde-3194-bb358 -136bad5cf58d_the
Blessed Virgin Mary

Heilige Maagd Maria, Koningin van Hemel en Aarde,

naar uw Onbevlekt Hart, het kanaal van alle genaden,

wij wijden dit kind

die wij uit Gods goedheid hebben ontvangen.  

Wij bieden haar/hem aan jou aan dat jij

mag haar/hem  voorstellen aan Uw Goddelijke Zoon,

dat u haar/hem onder uw liefdevolle moederlijke bescherming mag nemen, dat u haar/hem voor gevaren mag behoeden,

opdat u haar/hem van alle zonde bewaart,

dat je haar/hem laat groeien in vroomheid  en in alle deugd zo

dat zij/hij altijd waardig is zichzelf uw kind te noemen.

Moge zij/hij dagelijks groeien in wijsheid en in genade,

moge zij/hij door het leven gaan en jou altijd hebben

als haar/zijn toevlucht en moeder.  

Mogen alle deugden in haar/hem schijnen en

moge zij/hij nooit uw moederlijk Hart beledigen.  

Moge de Eeuwige Vader altijd met verrukking naar haar/hem kijken

en zie in haar/hem een straal en weerspiegeling van uw Onbevlekte Schoonheid.  En zoals vandaag zij/he gladdens ons huis,

dus moge zij/hij op een dag de blij maken

Eeuwig Huis waarvan we bidden dat het van hem/haar zal zijn.  Amen. 

bottom of page