top of page

De  Ten  Commandments

De tien geboden of decaloog (10 woorden) werd rond 1280 v.Chr. door God op de berg Horeb (ook bekend als de berg Sinaï) aan Mozes gegeven. Ze vormen de kern van de morele leringen van Israël en zijn tot het christendom gekomen als onderdeel van de Goddelijke Openbaring. De Kerk ziet in haar commentaar op de geboden de totaliteit van de negatieve en positieve morele wet, de dingen die we should not_cc781905-5cde-31945-bb358d136baddo, as well als de dingen die we should do. Dat wil zeggen, ze belichamen de hele natuurwet, wat de rede kan ontdekken van moraliteit uit de aard van de wereld en de mens. Echter, zoals St. Thomas van Aquino opmerkte, ontdekt niet elke samenleving, laat staan elke mens, de hele natuurwet, dus God heeft het in de Geboden geopenbaard, zodat het door alle mensen met zekerheid bekend zou kunnen worden , van elke samenleving en van elke leeftijd.

 

De Bijbel geeft twee versies van de Tien Geboden, in essentie identiek, een in Exodus en een andere in Deuteronomium. De opsomming van de commandanten (wat nummer één is, dat is twee enz.) is traditioneel en niet vervat in de teksten noch voor de hand liggend. De katholieke kerk heeft van oudsher het Deuteronomium-verslag gebruikt en de indeling van de tekst gevolgd die wordt gegeven in de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Schrift die is gemaakt door joden uit de tweede eeuw voor Christus in Egypte en die door de vroege kerk als haar Oude Testament werd gebruikt. De Anglicaanse Kerk en de Lutherse Kerk gebruiken dit account ook. De andere Reformatiekerken gebruiken de Exodus-lijst en namen de Joodse opsomming van de Hebreeuwse tekst over. 

 

De Commandanten zijn waarschijnlijk het best bekend van de traditionele formules die in de catechese worden gebruikt. 

EEN TRADITIONELE KATECHETISCHE FORMULE
Klik op onderstaande titels voor commentaar
moses-pamphlets-to-inspire
bottom of page