top of page

Oktober gebeden

    Heil, Heilige Koningin

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_      (Salve, Regina)

Gegroet, Heilige Koningin,

Moeder van genade,

ons leven,

onze zoetheid, en

onze hoop.

 

Om jou huilen we,

arme verbannen kinderen van Eva.

 

Tot u zenden wij onze zuchten,

rouw en wenend in zijn tranendal.

 

Draai dan, meest genadige pleitbezorger,

uw ogen van barmhartigheid jegens ons,

en daarna, onze ballingschap,

toon ons de gezegende vrucht van

uw baarmoeder, Jezus.

 

O zachtmoedig, o liefhebbend,

O lieve Maagd Maria.

 

Bid voor ons, heilige Moeder van God,

opdat wij waardig worden gemaakt

van de beloften van Christus.

 

Amen. 

Gebed tot Sint-Jozef

 

Bevolen om te worden gezegd tijdens de maand oktober

door de Heilige Vader paus Leo XIII op 20 augustus 1885

samen met de rozenkrans en de litanie van Loreto

in alle kerken en oratoria;

Besluit SRC 3 mei 1960.

Tot u, o gezegende Jozef, vliegen wij in onze verdrukking;

en de hulp van uw allerheiligste echtgenoot hebben gesmeekt,

we hunkeren ook vol vertrouwen naar uw klandizie. 

Door die liefdadigheid die u bond

aan de Onbevlekte Maagd Moeder van God,

en door de vaderlijke liefde

waarmee je het Kind Jezus hebt omhelsd,

we smeken u nederig genadig

om de erfenis te beschouwen die Jezus Christus

heeft gekocht door Zijn Bloed

en met uw kracht en sterkte

om ons te helpen in onze behoeften.

 

O meest waakzame bewaker van de Goddelijke familie,

verdedig de uitverkoren kinderen van Jezus Christus;

O allerliefste Vader,

weer elke besmetting van fouten van ons af

en corrumperende invloed;

O onze machtigste beschermer,

wees ons gunstig,

en sta ons vanuit de hemel bij in deze strijd

met de kracht van de duisternis;

en zoals je ooit het Kind Jezus hebt gered

uit dodelijk gevaar,

dus bescherm nu Gods Heilige Kerk

van de strikken van de vijand en van alle tegenspoed;

Bescherm ook ieder van ons door uw constante bescherming,

zodat, gesteund door uw voorbeeld en uw hulp,

we kunnen misschien vroom leven,

om heilig te sterven en eeuwig geluk in de hemel te verkrijgen.  

Amen.

 

 

Gebed tot de kleine bloem

 

O kleine bloem van Jezus,

altijd bedroefde zielen troosten met hemelse genaden,

op uw niet aflatende voorspraak stel ik mijn vertrouwen.

Vanuit het Hart van Onze Gezegende Verlosser verzoek ik deze zegen die ik het hardst nodig heb

(vermeld hier).

Doop mij uw beloofde rozen van deugd en genade, beste St. Theresia,

zodat snel vooruitgaan in heiligheid en in volmaakte liefde voor de naaste,

Misschien ontvang ik op een dag de kroon van het eeuwige leven.

Amen.

bottom of page