top of page

DEVOTIONS

   Een rooms-katholieke toewijding is een (gehele of gedeeltelijke) gift van zichzelf of van iemands activiteiten aan God._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 bereidheid en verlangen om zich in te zetten om God te dienen; hetzij in termen van gebeden of in termen van een reeks vrome daden zoals de aanbidding van God of de verering van de heiligen of de Maagd Maria.

   Rooms-katholieke devoties zijn "uiterlijke praktijken van vroomheid" die geen deel uitmaken van de officiële liturgie van de katholieke kerk, maar deel uitmaken van de populaire spirituele praktijken van katholieken.

   Katholieke devoties worden geen onderdeel van de liturgische eredienst, zelfs niet als ze binnen een katholieke kerk, in een groep of in aanwezigheid van een priester worden uitgevoerd._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ De Congregatie voor Goddelijke Eredienst in het Vaticaan publiceert een Directory of Devotions and Vrome Practices. >  

blessed-mother-holding-jesus-in-the-eucharist-devotion-page-pamphlets-to-inspire
infant-of-prague-devotion-page-pamphlets-to-inspire
bottom of page