top of page
​BOOK OF JOB 
job-pamphlets-to-inspire

The commentary on the Book of Job is by Saint Thomas Aquinas.

 

The Book shows how human affairs are ruled by Divine Providence using probable arguments.

"Although you hide these things in your heart, I know that you still remember everything."

                                                                            (Job speaking to God)     

Klik op de titel hieronder om het hoofdstuk te bekijken

De deugd en rijkdom van Job.  Satan stript hem met toestemming van God

van al zijn substantie.  Zijn geduld.

Satan, door Gods bevordering, treft Job met zweren op zijn hoofd

te voet: zijn geduld is nog steeds onoverwinnelijk.

Job geeft uitdrukking aan zijn gevoel voor de ellende van het leven van de mens,

door de dag van zijn geboorte te vervloeken.

Eliphaz beschuldigt Job van ongeduld en doet alsof

God kwelt nooit de onschuldigen.

Elifaz gaat verder onder zijn hoede en spoort Job aan

om zijn zonden te erkennen.

Job houdt zijn onschuld vol en klaagt over zijn vrienden.

Job verklaart de ellende van het leven van de mens: en richt zich tot God.

Baldad, onder het voorwendsel de gerechtigheid van God te verdedigen,

beschuldigt Job en spoort hem aan tot God terug te keren.

Job erkent Gods gerechtigheid: hoewel hij vaak de onschuldigen kwelt.

Job klaagt over zijn ellende en smeekt om verlossing.

Sofar bewijst Job opnieuw, omdat hij zichzelf rechtvaardigt, en nodigt hem uit tot bekering.

Jobs antwoord aan Sofar.  Hij prijst Gods kracht en wijsheid.

Job volhardt in het handhaven van zijn onschuld: en bewijst zijn vrienden opnieuw.

Job verklaart de kortheid van de dagen van de mens: en belijdt zijn

geloof in een opstanding.

Elifaz keert terug naar de aanklacht tegen Job en beschrijft de...

ellendige toestand van de goddelozen.

Job weerlegt met zijn vrienden: en beroept zich op het oordeel van God.

Jobs hoop op God: hij verwacht rust in de dood.

Baldad berispt Job opnieuw: en beschrijft de ellende van de goddelozen.

Job klaagt over de wreedheid van zijn vrienden; hij beschrijft zijn

eigen lijden: en zijn geloof in een toekomstige opstanding.

Sofar verklaart de kortheid van de voorspoed van de goddelozen:

en hun plotselinge ondergang.

Job laat zien dat de goddelozen vaak voorspoedig zijn in deze wereld, zelfs voor de...

einde van hun leven: maar dat hun oordeel in een andere wereld is.

Elifaz beschuldigt Job ten onrechte van vele misdaden; maar belooft hem

voorspoed als hij zich zal bekeren.

Job wil berecht worden voor Gods tribunaal.

Gods voorzienigheid laat de goddelozen vaak lang doorgaan

in hun zonden; maar straft hen in een ander leven.

Baldad vertegenwoordigt de gerechtigheid van God, voor wie geen mens kan worden gerechtvaardigd.

Job verklaart zijn gevoelens van de wijsheid en kracht van God.

Job volhardt in het beweren van zijn eigen onschuld, en dat hypocrieten

zal uiteindelijk worden gestraft.

De ijver van de mens zoekt naar veel dingen: ware wijsheid wordt alleen door God onderwezen.

Job vertelt over zijn vroegere geluk en het respect dat alle mensen hem betoonden.

Job toont de wonderbaarlijke verandering van zijn tijdelijke staat,

van welzijn tot grote ramp.

Job, om zich te verdedigen tegen de onrechtvaardige oordelen van zijn vrienden,

geeft een oprecht verslag van zijn eigen deugden.

Eliu is boos op zowel Job als zijn vrienden.  Hij schept op over zichzelf.

Eliu verwijt Job dat hij zijn eigen onschuld beweert.

Eliu beschuldigt Job van godslastering: en zet de

macht en gerechtigheid van God.

Eliu verklaart dat het goede of het slechte dat door de mens wordt gedaan God niet kan bereiken.

Eliu gaat verder met het uiteenzetten van de gerechtigheid en kracht van God.

Eliu gaat verder in zijn toespraak en toont Gods wijsheid en

kracht, door zijn wonderbaarlijke werken.

God grijpt in en toont van de dingen die hij heeft gemaakt,

dat de mens zijn macht en wijsheid niet kan bevatten.

De wonderen van de kracht en voorzienigheid van God in veel van zijn schepselen.

Van de kracht van God in de kolos en de leviathan.

Een verdere beschrijving van de leviathan.

Job onderwerpt zich.  God spreekt in zijn voordeel.

Job brengt offers voor zijn vrienden.  Hij is gezegend met rijkdom

en kinderen, en sterft gelukkig.

bottom of page