top of page

februari gebed

  Onze Lieve Vrouw van Lourdes

O altijd Onbevlekte Maagd, Moeder van Barmhartigheid,

gezondheid van de zieken, toevlucht van zondaars,

trooster van de ellendige,

je kent mijn wensen, mijn problemen,

mijn lijden; kijk met genade naar mij.

 

Door te verschijnen in de Grot van Lourdes,

je was blij om er een bevoorrecht toevluchtsoord van te maken,

vanwaar u uw gunsten verleent;

en al veel patiënten hebben

de genezing van hun gebreken verkregen, 

zowel geestelijk als lichamelijk.

 

Ik kom daarom met het volste vertrouwen

om uw moederlijke voorspraak af te smeken.

Verkrijg, o liefhebbende Moeder, de inwilliging van mijn verzoeken.

Door dankbaarheid voor uw gunsten,

Ik zal proberen uw deugden na te volgen,

opdat ik op een dag uw heerlijkheid schend.

Amen.  

bottom of page