top of page

april gebeden

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05-5bad5cfde-136 -bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905- 5cde-781905- 5cde-781905- -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-5 _cc31-13694

 

      _cc781905- 5cde-3194-bb37819d05_bad5ccitde tot

      _cc781905-5cde-3194-bb37819d05_bad5cfdec-136

V. Vreugde voor u, o Koningin van de hemel, halleluja!

R. Want Hij die je zou moeten verdragen, halleluja,

 

V. Zoals Hij beloofde, is opgestaan, halleluja.

R. Giet voor ons uw gebed tot Hem, halleluja.

 

V. Verheug u en wees blij, o Maagd Maria, alleluia.

R. Want de Heer is waarlijk verrezen, halleluja.

 

Laten we bidden.

 

O God, die door de opstanding van Uw Zoon

onze Heer Jezus Christus heeft instaan om vreugde te schenken

naar de wereld; sta toe, wij smeken U,

dat door Zijn Moeder, de Maagd Maria,

we kunnen de vreugden van het eeuwige leven verkrijgen.  

Door dezelfde Christus onze Heer.

 

R. Amen. 

Toewijdingsgebed tot

Onze Lieve Vrouw van de Eucharistie

na de communie

 

Maria wordt Onze-Lieve-Vrouw van de Eucharistie genoemd, omdat er zonder haar geen fysiek lichaam van Jezus zou zijn om bij de Eucharistie aanwezig te zijn.

(Zie Johannes 6:51)

Alleraardigste moeder,

wij wijden u onze lichamen toe,

die zojuist zijn geëerd en geheiligd?

door de aanwezigheid van uw goddelijke Zoon,

onze zielen die met hem hebben gesproken

en onze harten die hem hebben liefgehad.

 

O liefste moeder, 

mogen de woorden die we hebben gesproken

door uw tussenkomst aanvaardbaar voor hem worden gemaakt.  

Vertel hem de dingen die we hadden moeten zeggen

maar konden het niet uiten.  

Heb hem lief en smeek hem voor ons, uw arme kinderen.

 

Ontvang en bewaar ons in je hart.  

Verwarm ons, bescherm ons en leid ons tijdens deze dag,

dat wij uw goddelijke Zoon trouw mogen dienen,

en behaag hem in al onze gedachten, verlangens en daden.  

Amen.

bottom of page