top of page

Maandelijks gebed

Wat is bidden?

“Bidden is het verheffen van je geest en hart tot God

of het vragen van goede dingen van God”

(St. Jan Damascenus, CCC 2559).

 

God nodigt ons uit in een relatie met Hem die beide is

persoonlijk en gemeenschappelijk.  Hij spreekt tot ons door Zijn Zoon,

Jezus Christus,  het door Woord gemaakte vlees.  

 

Bidden is ons antwoord op God die al spreekt,

of, beter nog, Zichzelf aan ons openbaren.  

Daarom is gebed niet alleen een uitwisseling van woorden,

maar het betrekt de hele persoon in een relatie

met God de Vader,

door de Zoon,

en in de Heilige Geest.  

bottom of page