top of page

septembergebed

    De zeven smarten van de Heilige Maagd Maria

   I.   De profetie van Simeon

  II.   De vlucht naar Egypte

 III.   Het verlies van het kind Jezus in de tempel

​ IV.   Maria ontmoet Jezus op weg naar Golgotha

  V.   Jezus sterft aan het kruis

 VI.   Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen

VII.   Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd 

    Moeder van Smarten

Vader,

 

Zoals Uw Zoon aan het kruis werd opgewekt,

Zijn Moeder Maria stond bij Hem,

Zijn lijden delen.

Moge zij, die ook onze is

​spirituele moeder en patrones in de hemel,

help ons hernieuwde kracht te vinden

aan het kruis van Jezus Christus

en kom zo om te delen in Zijn opstanding tot nieuw leven,

waar Hij woont en regeert

met U en de Heilige Geest,

één God, voor eeuwig en altijd.

 

Amen.  

Gebed tot de heilige Padre Pio

O Jezus, vol van genade en naastenliefde, slachtoffer voor zondaars,

zo gedreven door Uw liefde voor ons dat u aan het kruis wilde sterven, 

Ik smeek U nederig om te verheerlijken in hemel en op aarde,

de dienaar van God, Pater Pio van Pietrelcina,

die genereus deelnam aan Uw lijden,

die U zo liefhad en zo trouw werkte

voor de glorie van Uw hemelse Vader en voor het welzijn van de zielen.

Met vertrouwen smeek ik U mij te schenken, door zijn...

voorbede, de genade van (vermeld hier uw verzoek)

waar ik vurig naar verlang.  

Amen

 

Reciteer alstublieft een Onze Vader, Weesgegroet en Glorie zij.

 

bottom of page