top of page

juni gebeden

      Onbevlekt Hart van Maria

 

Vader,

 

Je hebt het hart van de Maagd Maria voorbereid

om een passend huis te zijn voor uw Heilige Geest.

 

Door haar gebeden,

mogen we meer worden

waardige tempels van Uw heerlijkheid.

 

Geef dit door onze Heer Jezus Christus,

Jouw zoon,

Die leeft en regeert met U en de Heilige Geest,

één God, voor eeuwig en altijd.

 

Amen. 

Heilig Hart van Jezus

O Heilig Hart van Jezus,

fontein van het eeuwige leven,

Je Hart is een gloeiende oven van Liefde.  

U bent mijn toevlucht en mijn heiligdom.

 

O mijn aanbiddelijke en liefhebbende Heiland,

verteert mijn hart met het brandende vuur

waarmee de jouwe in vuur en vlam staat.  

Giet neer op mijn ziel

die genaden die voortkomen uit Uw liefde.

 

Laat mijn hart verenigd zijn met het Uwe.  

Laat mijn wil in alle dingen gelijkvormig zijn aan de Uwe.  

Moge uw wil de regel zijn

van al mijn verlangens en acties.  

Amen.

bottom of page