top of page

maart gebed

      Het Angelus

V. De engel des Heren kondigde aan Maria aan:

R. En zij werd zwanger van de Heilige Geest,

*   Heil, Maria, vol van genade , de Heer is met u;

    gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend

    is de vrucht van uw schoot, Jezus.  Heilige Maria,

    Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in

    het uur van onze dood.   Amen.

 

V. Zie de dienstmaagd van de Heer.

R. Mij geschiede naar Uw woord.

*    Heil, Maria, vol van genade,...

 

V. En het Woord werd vleesgemaakt.

R. En woonde onder ons.

*    Heil, Maria, vol van genade,...

 

V. Bid voor ons, o heilige Moeder van God.

R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden gemaakt.

 

Laten we bidden.

 

Stort, o Heer, Uw genade uit in onze harten, opdat wij, aan wie de menswording van Christus, uw Zoon, door de boodschap van een engel bekend werd gemaakt, door Zijn lijden en kruis, gebracht mogen worden tot de heerlijkheid van Zijn opstanding.  Door dezelfde Christus onze Heer.

 

R. Amen.

bottom of page