top of page
BOEK  OF  ECCLESIASTES
ecclesiastes-pamphlets-to-inspire

     The Book of Ecclesiastes occupies a unique position in the Bible due to its prevalent sense of pessimism and absence of God's intervention in our world.  In fact, the all-prevailing mood of a God remote from our human condition sets the tone for Ecclesiastes which seems incongruent with the other books of the Old Testament.  It contains reflections, more philosophical in nature, rather than a testimony of belief, which we would normally associate with the Hebrew scriptural tradition.  For the traditional author, in the Book of Ecclesiastes, God is the inscrutable originator of the world who determines the fate of humankind.  Just as the natural is in constant movement minus the presence of real change, so the human expenditure of energy comes to nought, despite the fact that reason leaves us baffled, the author affirms that life is worth living with all its limitations..​

Klik op de titel hieronder om het hoofdstuk te bekijken

De ijdelheid van alle tijdelijke dingen.

De ijdelheid van genoegens, rijkdom en wereldse arbeid.

Alle menselijke dingen zijn onderhevig aan voortdurende veranderingen.  We moeten rusten op Gods

voorzienigheid en verwerpt vruchteloze zorgen.

Andere voorbeelden van menselijke ellende.

Voorzichtigheid in woorden.  Geloften moeten worden betaald.  Rijkdom zijn vaak verderfelijk: 

het gematigde gebruik ervan is de gave van God.

De ellende van de hebzuchtige man.

Voorschriften tegen wereldse ijdelheden: versterving, geduld,

en zoeken naar wijsheid.

Ware wijsheid moet in Gods geboden worden nageleefd.  

De wegen van God zijn ondoorgrondelijk.

De mens weet niet zeker dat hij in Gods genade is.  

Na de dood geen werk of verdienste meer.

Opmerkingen over wijsheid en dwaasheid, ambitie en afleiding.

Aansporing tot werken van barmhartigheid, terwijl we tijd hebben, tot ijver

ten goede, en tot gedachtenis aan dood en oordeel.

De Schepper moet herinnerd worden in de dagen van onze jeugd: allemaal werelds

dingen zijn ijdel: we moeten God vrezen en zijn geboden onderhouden.

bottom of page